Ik heb een conflict op het werk – hoe ga ik ermee om?

Ik heb een conflict op het werk

Ik heb een conflict op het werk – hoe ga ik ermee om?

Als bemiddelaar heb ik conflicten op het werk op veel verschillende manieren zien spelen. Sommige onderhandelingen leveren resultaten op, andere niet. Een veelvoorkomend resultaat van een onderhandeling waarbij een of beide partijen een arbeidsvoorwaarde betwisten, is het ontstaan van een arbeidsconflict. Een dergelijk conflict begint meestal wanneer een werknemer zijn bezorgdheid uit over overwerk, slechte arbeidsomstandigheden of oneerlijke behandeling op een werkplek. De werknemer kan een zaak voorleggen die nadere bespreking verdient, maar als het bedrijf weigert tot overeenstemming te komen, is er weinig aan de hand.

Als de situatie de ene werknemer met een klacht tegen een andere achterlaat, of als hij van mening is dat hij onterecht is gedisciplineerd of ontslagen, dan kan hij juridisch advies inwinnen bij een bemiddelaar mediator arbeidsconflict. De bemiddelaar moet onpartijdig blijven en alle feiten bekijken voordat hij tot conclusies komt. Soms kunnen een of beide partijen het gevoel hebben dat ze zijn benadeeld door de andere partij en dat ze een zaak hebben, maar de bemiddelaar moet alle feiten bekijken en afwegen om een eerlijke beslissing te nemen. Als de bemiddelaar constateert dat één partij benadeeld is, moet hij beide partijen adviseren om te proberen een minnelijke schikking te bereiken of door te gaan met bemiddeling.

Als een werkgever een conflict op het werk heeft waarbij een van zijn eigen werknemers betrokken is, kan de werkgever meestal het beste een professionele bemiddelaar inschakelen om het geschil op te lossen. Dit voorkomt kostbare rechtszaken en houdt de rust op de werkvloer. Mediation is niet voor iedereen weggelegd, zeker niet in het huidige economische klimaat, dus zorg ervoor dat u goed advies krijgt over de vraag of mediation geschikt is voor uw specifieke situatie. Een bemiddelaar is opgeleid om iedereen te helpen op dezelfde lijn te komen en het conflict op te lossen in plaats van meer conflicten te veroorzaken bij degenen die proberen een conflict op te lossen.

Voor meer informatie klik je hier: The Oak Tree Mediators